Po yre Menkragnotire

Photo/Foto: Po yre Menkragnotire, 2022

Aerial view of Kubenkokre village, located in the Menkragnoti Indigenous Territory. This is the political centre of the seventeen villages affiliated with the Kabu Institute, a non-profit organisation founded by the Kayapó Indigenous people dedicated to defending their territories and rights. The chief of the Indigenous territory lives in the centre of the village. In the background is the Iriri River, the primary food source for the communities. At the heart of the village is the so-called Men's House, where both men and women discuss and participate in important decisions. Around 800 people live in the two circular villages shown in the photo.

Flyfoto av landsbyen Kubenkokre, som ligger i urfolksterritoriet Menkragnoti. Dette er det politiske senteret for de sytten landsbyene som er tilknyttet Kabu-instituttet, en ideell organisasjon grunnlagt av Kayapó-urfolket som jobber for vern av deres territorier og rettigheter. Høvdingen bor i sentrum av landsbyen. I bakgrunnen ser vi elven Iriri, som er lokalsamfunnets viktigste matkilde. I hjertet av landsbyen ligger det såkalte Casa dos Homens, der både menn og kvinner diskuterer og deltar i viktige beslutninger. Det bor rundt 800 mennesker i de to sirkelformede landsbyene som vises på bildet.

Po yre Menkragnotire is from Menkragnoti Indigenous Territory