Det haster! 1/3 av regnskogen er allerede borte. Hjelp oss å redde resten!

Kritisk for klimaet

Mennesker har ødelagt 1/3 av verdens regnskoger ifølge en ny rapport fra Regnskogfondet.

Enda en tredjedel er skadet og dermed sårbar for branner og ytterligere ødeleggelse. Kun en tredjedel av den opprinnelige regnskogen er intakt.

Dette er urovekkende, fordi intakt regnskog er avgjørende i kampen for å forhindre katastrofale klimaendringer.

Rundt halvparten av alt karbon som er lagret i verdens planter og trær lagres i regnskogen.

Når regnskogen raseres, slippes enorme mengder karbon ut i atmosfæren. Det bidrar til et varmere og mer ekstremt klima på jordkloden vår.

Dyr og planter trues

Klimaendringene og ødeleggelsen av regnskogen er dårlig nytt for dyrene og plantene som lever der. Opptil 100 dyre- og plantearter forsvinner hvert år, kun fordi mennesker raserer regnskogen.

Dette må vi stoppe!

Du kan gjøre en forskjell. Regnskogfondet bidrar direkte til vern av regnskogområder på størrelse med nesten Norge og Sverige til sammen. Vi trenger din hjelp til å verne om enda mer.

Vær en del av løsningen. Gi din støtte til regnskogen i dag.

Din støtte til Regnskogfondet bidrar til:

• å verne om verdens eldste og rikeste økosystem – hjemmet til utallige plante- og dyrearter
• å minske etterspørselen etter råvarer fra ulovlig avskogede områder
• å sette press på politikere og bedrifter for å stoppe ulovlig avskoging
• å bevare regnskog - naturens egen karbonlagringsteknologi og en kritisk brikke i kampen mot katastrofale klimaendringer


Fotos: Araquem Alcantara, Björn Vaughn | BPI | STO, Regnskogfondet