Gamle datamaskiner redder regnskog (og bidrar til en løsning på klima- og naturkrisen)

Sett bort bedriftens EE-avfall til Revac og redd regnskogen samtidig – uten ekstra kostnad!

Revac AS er blant de største bedriftene innen behandling av EE-avfall i Europa. Nå har Revac og Regnskogfondet gått sammen om å skape et kinderegg for miljøet: Farlig avfall og viktig data håndteres trygt, gjenvinnbar materiell resirkuleres og dere støtter et av de viktigste miljøsakene i dag – bevaring av regnskog. Det er god sirkulærøkonomi!

Slik fungerer det:

Revac henter alle typer elektriske og elektroniske produkter dere ikke bruker lenger og betaler dere halvparten av materialverdien etter en verdivurdering. Revac gir 20 % av sin andel av materialverdien videre til Regnskogfondet, som jobber for å verne om de siste store regnskogene som er igjen: i Amazonas, i Kongo og i Sørøst-Asia.

Dersom dere skulle ønske å donere deres andel av materialverdien av EE-avfallet deres til Regnskogfondet, gjør dere en ekstra miljøinnsats dere kan være stolte av.

Hvorfor er det så viktig å redde regnskogen?

Regnskogen er det eldste og mest mangfoldige økosystemet på landjorda. Opptil 80 % av alle plante- og dyrearter på land lever i regnskogen. En sunn klode er avhengig av sunne og intakte økosystemer med et mangfold av arter for å kunne levere viktige tjenester som:

  • regulering av nedbør og klima
  • rent vann
  • ren og fruktbar jord
  • pollinering av planter,
  • tilgang til fornybare materialer og energikilder
  • tilgang til medisinske virkestoffer og regulering av sykdom og pandemier

I tillegg har intakt natur en egenverdi. Kan du tenke deg en verden uten jaguarer, orangutanger, orkideer, morfosommerfugler og alle de over 50.000 tresortene som finnes i regnskogen? Ikke vi heller.

Forskere snakker nå om en naturkrise. En million arter står i fare for å dø ut de neste tiårene som følge av naturødeleggelse og klimaendringer. Dette skjer i et tempo vi tidligere ikke har sett maken til – opptil 1000 ganger raskere enn i førindustriell tid. Redder vi regnskogen, er vi langt på vei mot en løsning på naturkrisen.

Kilde:

Samtidig bidrar regnskogen til å bremse global oppvarming ved å fange opp og lagre enorme mengder karbon som ellers ville havnet i atmosfæren. Visste du at halvparten av alt karbon som lagres av verdens planter og trær lagres i regnskogen? Regnskogen utgjør kun 6 % av landjordas areal. Det kaller vi supereffektiv karbonlagring!

Kilde:

Når regnskogen ødelegges, slippes karbon ut i atmosfæren og bidrar til å forverre klimakrisen. Utslipp av klimagasser fra avskoging av verdens skoger utgjør like mye som utslipp fra alle verdens biler og båter til sammen! Redder vi regnskogen, gir vi et avgjørende bidrag til en løsning på klimakrisen.

Hvorfor forsvinner den?

Regnskogen ødelegges for å dekke den økende etterspørselen etter råvarer som kjøtt og lær, soya til dyre- og fiskefôr, palmeolje til forbruksvarer, tømmer og mineraler til blant annet elektronikk. Hvert år forsvinner et regnskogområde på størrelse med Danmark og erstattes av jordbruksplantasjer, beitemark, gruvedrift og infrastruktur.

Case: Visste du at den gamle mobilen din kan være med på å redde gorillaer i Kongo?

Regnskogen i Sentral-Afrika er verdens nest største etter Amazonas, og størstedelen av denne regnskogen ligger i Den demokratiske republikken Kongo. Det er også her vi finner de største forekomstene av mineraler som gull og coltan, viktige råstoffer i produksjon av elektronikk og batterier. Gruvedrift for å dekke den enorme etterspørselen etter elbiler, mobiltelefoner og annen elektronikk er et av de viktigste årsakene til ødeleggelse av regnskog og brudd på menneskerettigheter i Kongo.

Et av de triste konsekvensene er at antall østlige lavlandsgorillaer har falt med 77 % siden 1995. En australsk studie anslår at rundt 400 millioner personer rundt om i verden har en ubrukt mobiltelefon liggende. Om man heller velger å resirkulere ubrukte mobiltelefoner, vil det bidra i kampen om å redde den truede lavlandsgorillaen og regnskogen den lever i. Regnskogfondet jobber sammen med lokale miljø- og urfolksorganisasjoner i Kongo for å verne om landets dyrbare regnskog.

Kilde: https://forskning.no/mineralog...

Hva gjør Regnskogfondet?

Regnskogfondet bidrar i dag direkte til vern av regnskog på størrelse med Norge og Sverige til sammen, og vi jobber hardt for å verne om stadig mer. Vi har fått selskaper til å slutte å bidra til regnskogødeleggelse og fått politikere til å prioritere vern av regnskog.

Men dette gjør vi ikke alene. Urfolk er regnskogens voktere. Der de får anerkjente rettigheter til regnskogen sin ser vi at den blir stående. Derfor er ditt bidrag til Regnskogfondet med på å støtte over 60 urfolks- og miljøvernorganisasjoner i syv regnskogland.

Vi er avhengig av støtten fra våre gode givere og samarbeidspartnere. Hjelp oss å verne enda mer regnskog– for dyrene, plantene, klimaet - for oss alle.