Zeipt & Regnskogfondet

Tusen takk for at du har valgt digital kvittering fra Zeipt

Du har gjort et miljøvennlig valg og bidrar til mindre avskoging, bruk av vann og C02-utslipp.


Ikke minst er du med på å redde regnskog!

Hver gang du velger digital kvittering fra Zeipt, drypper det et lite beløp på Regnskogfondet. Takk!

Regnskogen er utrolig viktig for klimaet vårt, fordi den bidrar til å bremse den globale oppvarmingen. Visste du at halvparten av alt karbon som lagres av verdens planter og trær lagres i regnskogen? Når trærne hugges, frigjøres karbonet ut i atmosfæren og forverrer klimakrisen.

Behovet for tremasse til papirproduksjon er en av de største truslene mot regnskogen. Hvert år hogges eller brennes enorme regnskogsområder for å etablere nye tømmerplantasjer, noe som truer både menneskene og dyrene som lever i regnskogen.

Regnskogfondet bidrar aktivt til beskyttelse av et regnskogområde på størrelse med Norge og Sverige til sammen, og vi jobber for å redde enda mer. Samtidig jobber vi for regnskogvennlig politikk og næringsliv i Norge og internasjonalt. Dette arbeidet hadde ikke vært mulig uten gode støttespillere som deg.

Vil du være med videre og bidra til en grønn og frodig klode? Bli regnskogvokter!

Kontakt oss

Anders Tufte

Senior Corporate Partnerships Adviser, Marketing
(+47) 917 21 482
anderst@rainforest.no