La regnskogen stå! For klimaet, og for vår felles framtid.

Du kan være med å redde regnskogen.

Forskere forteller oss klart og tydelig at bevaring av intakt skog er ett av våre mest effektive verktøy for å løse klimakrisen. I tillegg er det også den billigste løsningen. 

Regnskogen binder opp skadelige klimagasser

Vi mennesker bidrar til at jorda blir varmere og at været blir mer ekstremt, fordi vi slipper store mengder klimagasser ut i atmosfæren. Gassene legger seg som et lokk på jordkloden, med alvorlige følger.

Dette skjer blant annet fordi vi ødelegger regnskogen. Visste du at mellom 11-15 % av alle utslipp av klimagassen C02 kommer fra hogging av skog? Det er mye!

Alle trærne og vekstene i regnskogen binder nemlig opp enorme mengder CO2, like mye som Norges samlede utslipp, på nåværende nivå, i hele 10.000 år!

Ikke nok med det, regnskogen suger kontinuerlig til seg mer CO2 fra atmosfæren. Slik bidrar regnskogene til å bremse klimaendringene.   Når vi ødelegger regnskogen, frigjøres den lagrede CO2’en- med alvorlige konsekvenser.

Hva skjer når jorda blir varmere og været mer ekstremt?

  • Sårbare økosystemer settes ut av balanse.
  • Plante- og dyrearter dør ut fordi de ikke rekker å tilpasse seg de raske klimaendringene.
  • Hyppigere og mer ekstremtørke og -vær truer matproduksjonen vår, forsterker naturkatastrofer og har ført millioner av mennesker på flukt.
  • Stigende havnivå og økende temperaturer kan gjøre mange steder ulevelige i framtiden.

De siste 100 årene er 1/3 av regnskogen blitt helt borte! 1/3 er blitt delvis ødelagt eller degradert og er derfor ikke like flink til å gi oss det samme som urørt skog. Kun 1/3 av verdens regnskoger er uberørt urskog.

Det er altså kjempeviktig at vi lar regnskogen stå. Heldigvis kan du være med og hjelpe jorda vår til å bli frisk igjen. Du kan bli regnskogvokter og passe på regnskogen.

Sammen skal vi jobbe for at folk lar regnskogen stå!