Naturen

Kan du se for deg en verden uten natur?

Ikke vi heller.

Vi vokter naturen

Kan du se for deg en verden uten?

Regnskogen - nærmere enn du tror

En verden uten skog. Tenk deg det. Hvor skulle du dra for å finne ro og overskudd? Kjenne duften av barnåler og mose, høre fuglene kvitre? Og ikke minst: hva ville skjedd om vi mister alle planter, trær og dyr som bor i skogen?

Regnskogen jobber dag ut og dag inn for at vi skal få ren luft, rent vann og ren jord. Den bremser global oppvarming og den beskytter oss mot tørke og flom. Den lager sitt eget regn som den sprer langt utover egne grenser. Den gir oss livsviktige medisiner mot kreft, diabetes og hjertesykdommer. Den gir oss mat som sjokolade og kaffe.

Støtt regnskogen i dag

Livet i regnskogen er livsviktig for deg og meg.

Kravlende maur og ruvende gorillaer, fargesprakende blomster og gigantiske trær: alle jobber sammen for å holde skogen i gang. Nå forsvinner disse artene og regnskogen de lever i – og det i et dramatisk tempo. Forskere anslår at artsutryddelsen på verdensbasis skjer opptil 1000 ganger raskere enn normalt og at opptil en million arter står i fare for å dø ut. Det er en krise for artsmangfoldet, en krise for naturen og en krise for oss. Vi må handle nå - før det er for sent!

Bli med i kampen for en levende jord. Vær med og redd regnskogen!

PS. Tropiske regnskoger er spesielt viktige: de holder på mer karbon enn det som finnes i hele atmosfæren, de skaper regn som gjør hele kontinenter levelige, og de er hjem til opp mot 80 prosent av alle arter som finnes på landjorda.

Livet i regnskogen er livsviktig for deg og meg

Hvorfor?

Les mer om regnskogens fantastiske artsmangfold og hvorfor det er viktig å beskytte den.

Sammen snur vi dette

Naturkrisen er en menneskeskapt krise, men det betyr også at det er vi mennesker som kan løse den. Vi er mange som bryr oss om naturen, og sammen skal vi klare å snu dette. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe: Hva kan du gjøre? Du kan stemme på politikere som mener alvor, du kan ta miljøvennlige valg og du kan bidra til organisasjoner som jobber på alle plan for å gjøre en forskjell - på bakken, nasjonalt og internasjonalt. Organisasjoner som Regnskogfondet.

Vi trenger deg på laget. Sammen skal vi redde regnskogen. Er du med?

Ingen andre steder på planeten finnes det like mye liv som i regnskogene.

Vi vokter regnskogen

Regnskogfondet bidrar i dag direkte til vern av regnskog på størrelse med Norge og Sverige til sammen, og vi jobber hardt for å verne om stadig mer. Vi har fått selskaper til å slutte å bidra til regnskogødeleggelse og fått politikere til å prioritere vern av regnskog.

Men dette gjør vi ikke alene. Urfolk er regnskogens voktere. Der de får anerkjente rettigheter til regnskogen sin ser vi at den blir stående. Derfor er ditt bidrag til Regnskogfondet med på å støtte over 60 urfolks- og miljøvernorganisasjoner i syv regnskogland.

Vi er avhengig av støtten fra gode givere som deg. Hjelp oss å verne enda mer regnskog– for dyrene, plantene, klimaet, for vår felles framtid.

Bli med og vokt regnskogen