Urfolk og regnskogen trenger din hjelp! Gi din støtte i dag.

Urfolk er regnskogens viktigste beskyttere og nå er situasjonen kritisk i regnskogland som Brasil, Indonesia, Colombia og Peru. De står ovenfor et trippelt trusselbilde: Avskoging, branner og koronapandemien.

I Amazonas har pandemien rammet spesielt hardt, og antallet døde blant urfolk er økende. I frykt for koronasmitte trekker de nå inn i skogen og unngår kontakt med storsamfunnet. Krisen har også ført til en økning i ulovlig avskogingsaktivitet flere steder, og det fryktes at årets brannsesong blir minst like omfattende som fjorårets.

Det er lett å bli motløs, men du kan faktisk gjøre en forskjell!

Din støtte bidrar til at urfolk beskytter regnskogen mot avskoging og branner - og til smittebegrensede tiltak, forsyninger og medisinsk hjelp i en kritisk tid. Bildene viser våre samarbeidspartnere i Brasil som deler ut munnbind og nødforskyninger i brasiliansk Amazonas. Fotos: Raquel Uendi / ISA

Samtidig bidrar du til politisk press på landenes myndigheter for at de skal gjøre mer for å beskytte urfolk og regnskog.

Beskytter vi skogens voktere beskytter vi også regnskogen. Gi din støtte i dag!