Gjenplanting av regnskog i Brasil

Regnskogfondet støtter et lovende gjenplantingstiltak i Brasil som sørger for ny regnskog, renere vann, mindre konflikt og inntektskilder til urbefolkningen.

Korridorer med gjenplantet regnskog langs elvene i Xingu.

Vil du være med og gjenplante regnskog?

Gi din støtte her

Regnskogen i Xingu i Brasil er omringet av soyaplantasjer og trues av ulovlig hogst. Etterspørselen etter soya er enorm, og I Norge brukes soya i  dyre- og fiskefór. Regnskogen langs elvene i Xingu hjelper til med å holde vannet rent og hindrer jorderosjon. Når skogen langs elvene fjernes, blir vannet skittent. Sprøytemidler fra soyaplantasjer og jorderosjon forurenser drikkevannet til dyr og mennesker som bor langs elvene. Dette har ført til konflikt mellom urfolk og soyabøndene. 

Kvinner fra Xavantestammen samler inn og bearbeider frø som brukes i gjenplanting av regnskog.

Heldigvis er ting i ferd med å snu. Regnskogfondet støtter et tiltak som bidrar til mer regnskog, renere vann, og forsoning mellom urbefolkningen og bøndene. Regnskogen gjenplantes ved hjelp av en ny og effektiv teknikk. Kostnaden er en tredjedel av eksisterende teknikker. Urbefolkningen samler frø fra langsomt- og hurtigvoksende trær og forskjellige planter og grønnsaker. Frøene bearbeides, kvalitetssikres og tilsettes sand. Denne blandingen, som på brasiliansk kalles muvuca, selges til lokale bønder og sørger for gode og bærekraftige inntekter til urbefolkningen - og da spesielt kvinnene. Muvucaen spres direkte ut på jordene ved hjelp av eksisterende gårdsmaskineri. Metoden gir høyere artsmangfold og større skogtetthet sammenlignet med tradisjonelle frøplantemetoder.

Et forfriskende kveldsbad i rent vann.

I løpet av en tiårsperiode vokser skogen frem og hindrer jorderosjon. Vannet i elvene blir renere. Insekter og dyr får et nytt hjem. Urbefolkningen og bøndene får tilgang til renere vann. Der det før var hat og sinne, er det nå samarbeid og forsoning. Tiltaket har ført til at 6000 hektar skog har fått nytt liv. Det tilsvarer over 8000 fotballbaner! Den nye skogen binder opp klimagasser og bidrar dermed til å bremse global oppvarming.  I følge klimaforskere kan skog plantet ved hjelp av muvucateknikken lagre opptil 40 ganger mer karbon enn andre skogplantasjer. Målet er å oppskalere tiltaket i Xingu og utvide modellen i Brasil og ut til andre land.

Tukanen flytter inn i den nye regnskogen.

Som Regnskogvokter er du med på å støtte tiltak som gjenplanting av regnskog i Xingu og over 70 andre prosjekter drevet av 70 partnerorganisasjoner fordelt på 9 land. Det nytter!

Regnskogen hogges fremdeles ned i en rasende fart og behovet er stort. Vi trenger din hjelp til å bevare regnskogen – for klimaet, for dyrene og menneskene som bor i skogen. 

Vil du redde regnskogen?

Gi din støtte her