Adform Tracking Pixel

Ja, jeg vil bli regnskogvokter

Palmeolje i dieselen fører til et enormt trykk på regnskogen og dyrene som lever der

Nesten 90 % av orangutangene er utryddet. Fortsetter utbredelsen av palmeoljeplantasjer på Borneo og Sumatra kan de være utryddet innen 10 år. Denne skjebnen deler orangutangen med en rekke andre dyre- og plantearter. Regnskogfondet jobber både for å få industrien til å ta miljøansvar og politisk for hindre utbredelse av nye palmeoljeplantasjer. Regnskogfondet jobber gjennom lokale partnere i regnskogland og inn mot politikere og beslutningstagere her i Norge og internasjonalt.

Slik redder vi regnskogen

Rettigheter redder regnskog. Det betyr at skogfolk må sikres rettigheter som gjør det mulig å forvalte skogen de lever i på en langsiktig måte. For da blir regnskogen stående.

Les mer om regnskogvokter

Som regnskogvokter er du vår viktigste støttespiller i kampen for å redde regnskogen!Slik forvaltes midlene

  • 89.9% går til å redde regnskogen
  • 6.3% går til adm./drift
  • 3.8% går til anskaffelse av midler