Adform Tracking Pixel

De risikerer livet sitt. Støtt miljøforkjemperne!

Hver uke blir fire mennesker drept for sin kamp for å redde naturen der de bor.

Kan du forestille deg at folk i Norge som engasjerer seg mot oljeboring i Lofoten eller deponering av gruveavfall i fjorder blir drept for sitt miljøengasjement? Det ville ikke skjedd, men dette er realiteten for mange miljøforkjempere på verdensbasis. I Brasil ble Jose Claudio og kona Maria drept da de protesterte mot lokale kvegeiere som raserte regnskog. De ble begge bragt til taushet av skudd fra en 38 kalibret jaktrifle. Slik kan det ikke være!

Over hele verden kjemper enkeltmennesker en kamp mot store og sterke aktører som ønsker å rasere regnskog for egen økonomisk vinning. I enkelte tilfeller tyr disse aktørene til trusler, vold og drap for å rydde motstand av veien. Visste du at regnskogbevaring er ett av de mest effektive klimatiltakene vi har? Regnskogen er et gigantisk karbonfangst- og lagringsanlegg. Derfor er regnskogbevaring avgjørende også for deg og meg.

Det eneste som ofte står mellom disse aktørene og rasering av naturen er modige mennesker som Jose Claudio og Maria. Og mennesker som bryr seg, som deg og meg.

Din støtte til Regnskogfondet sørger for at miljøforkjempere får juridiske og økonomiske muskler i kampen mot sterke næringsinteresser. I enkelte tilfeller også sikkerhetstiltak som kan være med på å redde livet deres. Terskelen for at noe skal skje med miljøforkjemperne er høyere når man vet at organisasjoner som Regnskogfondet følger med og kan reagere.

Regnskogen er fremdeles truet. Jose Claudios søster, Claudelice Dos Santos, fører kampen videre i dag. Men hun har også mottatt trusler og lever i frykt for sitt liv. Hun og andre miljøforkjempere trenger din støtte.

Vis at du bryr deg. Bli regnskogvokter i dag!

Les om vårt arbeid for miljøforkjempere

Regjeringens smale vei

Hvorfor lage en lov bare for én av mange typer menneskerettighetsbrudd som norske bedrifter kan komme i berøring med?

Slik redder vi regnskogen

Rettigheter redder regnskog. Det betyr at skogfolk må sikres rettigheter som gjør det mulig å forvalte skogen de lever i på en langsiktig måte. For da blir regnskogen stående.

Les mer om regnskogvokter

Som regnskogvokter er du vår viktigste støttespiller i kampen for å redde regnskogen!Slik forvaltes midlene

  • 89.9% går til å redde regnskogen
  • 6.3% går til adm./drift
  • 3.8% går til anskaffelse av midler