Adform Tracking Pixel

Ja, jeg vil støtte Regnskogfondet

Vår felles innsats fungerer!

Når du gir til Regnskogfondet er ditt bidrag blant annet med på å tilby rettighetsopplæring, bevaring av mangfoldet i regnskogen og bygging av kontrollposter som forhindrer ulovlig tømmerhogst i noen av verdens viktigste skoger. Arbeidet vårt er med på å beskytte leveområdene til dyrene i regnskogen, områder som er truet av skoghogst. Med din hjelp kan vi sammen redde regnskogen.

Slik forvaltes midelene

  • 89.9% går til å redde regnskogen
  • 6.3% går til adm./drift
  • 3.8% går til anskaffelse av midler