Vi skal vokte regnskogen

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi redde et regnskogsområde større enn Norge og Danmark til sammen.

TV-aksjonens kampanjebilde. Et indianerbarn holder to spyd i et kryss foran frodig regnskog.

Vi skal vokte regnskogen

Hva skal vår generasjon huskes for? De som klarte å redde verdens regnskoger og hjemmene til 260 millioner mennesker? Eller de som ødela den? Vi har faktisk valget.

Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner, og bidrar til å redde klimaet på kloden. De mange menneskene som er helt avhengige av regnskogen blir drevet ut i fattigdom når skogene raseres.

I fjor fikk Regnskogfondet 191 millioner kroner fra TV-aksjonen. Disse pengene skal hjelpe menneskene som kjemper for noe av det mest verdifulle vi har på kloden.

Din støtte bidrar til å bevare regnskog i fem land:

Brasil er verdens største regnskogsland, men nesten halvparten av landets regnskog er enten rasert eller skadet. Derfor er det svært viktig å ta vare på resten. Med TV-aksjonsmidlene skal vi bevare 188 000 km2 regnskog i Brasil ved å:

 • Overvåke urfolksterritorier slik at ulovlige inntrengere kan oppdages og stoppes.
 • Jobbe politisk for at urfolksterritoriene og de vernede områdene respekteres.
 • Støtte tiltak som gir indianerne inntekter uten at regnskogen ødelegges.

Peru er det nest største regnskogslandet i Amazonas, og har regnskogsgrense til Brasil, Ecuador, Bolivia og Colombia. I disse grenseområdene finnes det flere indianergrupper som lever uten kontakt med omverdenen. Oljeutvinning, tømmerhogst, veibygging, jordbruk og plantasjevirksomhet er de største truslene mot bevaring av regnskog her. Store deler av regnskogen i Peru er allerede åpnet for oljeutvinning. Midlene fra TV-aksjonen skal bevare 105 000 km2 regnskog i Peru ved å:

 • Bygge og drifte kontrollposter som beskytter indianergrupper som lever i frivillig isolasjon.
 • Påvirke myndighetene til å stanse all utvinning av olje, gass og tømmer i områder med isolerte indianere.
 • Jobbe for at minst fem nye reservater opprettes der det er dokumentert at det bor isolerte indianere.
 • Støtte urfolk i peruansk Amazonas i deres arbeid for styrket kontroll over deres egne landområder.

Vest-Papua er den indonesiske delen av øya Ny-Guinea, verdens nest største øy. Skogen står fortsatt forholdsvis intakt, men etablering av palmeoljeplantasjer, hogst og gruvedrift øker i omfang. Midlene fra TV-aksjonen skal brukes til å bevare 50 000 km2 regnskog i Vest-Papua ved å:

 • Dokumentere lokalsamfunns bruk og rettigheter til skogen.
 • Kartlegge årsakene til avskoging og legge press på myndighetene slik at de anerkjenner lokalsamfunns rettigheter til skogen.
 • Støtte lokalsamfunn i å utvikle bærekraftige inntektsskapende aktiviteter.

Papua Ny-Guinea er nesten dekket av regnskog, men landet har det siste tiåret opplevd en dramatisk økning i industriell tømmerhogst og gruvedrift. TV-aksjonsmidlene skal brukes til bevare 41 000 km2 regnskog i Papua Ny-Guinea ved å:

 • Sikre og verne store sammenhengende regnskogsområder sammen med lokalbefolkningen
 • Støtte bærekraftige prosjekter som skaper inntekt fra vanilje, kaffe og andre produkter fra regnskogen
 • Avdekke korrupsjon og ulovligheter i skogsektoren

DR Kongo er verdens nest største regnskogsland, og 40 av landets 70 millioner innbyggere er direkte avhengig av skogen. Ulovlig tømmerhogst gjør at landets regnskog er under et enormt press. Midlene fra TV-aksjonen skal brukes til å bevare 62 000 km2 regnskog i DR Kongo ved å:

 • Lære opp flere lokalsamfunn til å lage kart slik at de kan dokumentere bruk og rettigheter til skogen
 • Arbeide opp mot landets myndigheter for at lokalbefolkningens rett til sine tradisjonelle leveområder anerkjennes
 • Styrke miljø- og urfolksorganisasjoner som arbeider for regnskogbevaring