Adform Tracking Pixel

Venezuela

Halvparten av Venezuela er dekket av regnskog. Selv om avskogingen i landet er på vei ned, er regnskogen under stort press.

Regnskogen i Amazonas sett fra luften

Regnskogen i Venezuela er hjemmet til 24 av landets 31 urfolksgrupper, som alle blir skadelidende når skogen forsvinner. Selv om avskogingen i landet har gått ned de siste årene, trues regnskogen av store energi- og infrastrukturprosjekter. Myndighetene har i en årrekke inngått store avtaler med blant annet Kina om salg av landområder med dyrebare ressurser. I tillegg er ulovlig hogst og skogbranner blitt et økende problem i regnskogen i Venezuela.

Vanskelig politisk situasjon

Den vanskelige situasjonen som Venezuela befinner seg i påvirker landets evne og vilje til å bevare regnskogen. Landet har vært preget av store sosiale konflikter, samt en dyptgående økonomisk og politisk krise, som har gjort regnskogen mer sårbar for ressursutvinning. Selv om Venezuela fikk en ny grunnlov som utvidet spillerommet for urfolksgrupper under president Chavez, har man fortsatt ikke klart å sikre urfolks kollektive rett til territorier godt nok.

Den kollektive rettigheten til jord er anerkjent i lovverket men den er langt i fra håndhevet.Sistnevnte betyr i praksis at det kun er få adspredde og små urfolksterritorier som er anerkjent i Venezuela og at det er mange territoriekrav som ikke har blitt behandlet. Landet ratifiserte ILO-konvensjon nr. 169 (også kalt FNs urfolkskonvensjon) i 2002, men har ikke utviklet noe generell praksis og reglement knyttet til konvensjonen.

Indianere, gutter og menn, sitter rundt et bord med tegnesaker i en trehytte

GRENSEOVERSKRIDENDE SAMARBEID: Vi bygger arenaer hvor yanomamiene fra Venezuela kan lære av de gode erfaringene fra Brasil.

Regnskogfondets arbeid i Venezuela

Vårt arbeid i Venezuela er en del av vårt Amazonasprogram. Målet vårt er å beskytte store sammenhengende regnskogsområder, på tvers av landegrenser.

Derfor samarbeider vi med yanomamiene, som bor i regnskogen på grensen mellom Venezuela og Brasil.

Hovedmålet vårt:

  • Å sikre yanomamienes tradisjonelle leveområde - et område på størrelse med Hellas.
Hender som holder i en vaskepanne for gullgraving

TRUSSEL: Gullgraving er den største trusselen mot yanomamienes leveområde.

Yanomamienes leveområde på brasiliansk side av grensa er alle anerkjent av myndighetene. Vi og våre partnere jobber derfor hardt for å få anerkjent den delen av territoriet som ligger på venezuelansk side. Regnskogfondet bidrar blant annet med å bygge arenaer hvor yanomamiene fra Venezuela kan lære av de gode erfaringene fra Brasil.

I tillegg jobber våre partnere både juridisk og i felt mot gullgraving, som er den største trusselen mot yanomamienes leveområde. Yanomamiene står også overfor andre utfordringer knytter til befolkningsvekst og klimaforandringer, som følge av at regnskogen forsvinner. Vi bidrar også til å utforme gode løsninger og verktøy knyttet til disse temaene.

Denne støtten har blant annet bidratt til å opprette yanomamienes egne organisasjon i Venezuela, Horonami, og gjennom våre partnere har vi jobbet med å videreutvikle og beholde yanomamienes egne modeller og unike måter å leve på.

Støtt vårt arbeid for å bevare regnskogen i Amazonas.

Ja, jeg vil bli regnskogvokter!