Hjelp oss å ta vare på jordas hjerte!

Regnskogen gir liv til kloden på

samme måte som hjertet

gir liv til

oss.


Stopper regnskogen, stopper alt.

Koronaviruset truer urfolk og regnskog i Brasil

Les mer om den spente situasjonen

Regnskogen. Verdens eldste og mest mangfoldige økosystem. Et skattkammer av unike dyr og planter. Hjemmet til millioner av urfolk. Dette grønne beltet rundt ekvator som gir regn, liv og næring og som bidrar til balanse i klimaet vårt.

Derfor kaller vi den for jordas hjerte.

Tenk deg en verden uten dette grønne hjertet – med alt det den gir oss av livsviktige funksjoner og fantastisk mangfold. Det går ikke. Og nå er det altså krise.

Unntakstilstanden under koronapandemien fører til en skremmende økning i ulovlig avskoging, og urfolksamfunn er ekstra sårbare for viruset. Vi står overfor en katastrofe hvis vi ikke handler.

Hva står på spill? Og hvordan kan du hjelpe? Les videre.

Urfolk trues av sykdom og vold

Verdens regnskoger er hjemmet til mange millioner mennesker. Når regnskogen ødelegges blir jorda fattigere: Unike kulturer og uvurderlig livskunnskap går tapt for alltid.

I frykt for koronasmitte trekker urfolk nå inn i skogen og unngår kontakt med storsamfunnet. Historien har lært dem at sykdommer som influensa og luftveisvirus kan være svært dødelige for urfolk.

Men nå invaderes flere urfolksområder av gullgravere, tømmerhoggere og andre som vil utnytte kaoset som koronasituasjonen medfører. Dette er et dobbelt overgrep mot urfolk: Skogen deres ødelegges og de kan bli smittet av gjerningsmennene. For flere urfolksgrupper, spesielt i Brasil, beskrives nå koronapandemien som en gryende humanitær katastrofe.

Der det er hjerterom er det husrom

Møt skogens folk

Vold og drap på miljøvernere og urfolk har også økt nå som myndighetene er opptatt andre steder. Kynismen er grufull: I Colombia har dødsskvadroner oppsøkt miljøvernere som sitter hjemme i karantene og tatt livet av dem. Miljøvernere trenger all støtte de kan få nå.

Vi står sammen med urfolk i disse utfordrende tider.

Stopper regnskogen, stopper alt.

50 %

av verdens språk snakkes i regnskogen

Det biologiske skattkammeret

Over halvparten av landjordas dyr- og plantearter finnes i regnskogen, og vi oppdager nye arter hver dag. Men fordi regnskogen er så artsrik fører avskoging til at unike arter utryddes i et voldsomt tempo. En million av verdens dyrearter er i dag utrydningstruet, og mange av disse bor i den tropiske regnskogen.

Avskogingen fører til unaturlig kontakt mellom mennesker og dyr. Det er bred enighet om at koronapandemien er et resultat av dette. Vi har sett det før: Hiv/aids, ebola, zika, gulfeber og flere andre sykdommer stammer fra virus som har sin opprinnelse i tropiske skoger. De ville blitt der inne hvis vi hadde latt skogene være i fred. 

Jordas hjerte gir liv til et svimlende mangfold

Se skogens planter og dyr

Ironisk nok bidrar regnskogen også til å redde menneskeliv. Mange medisiner har faktisk virkestoffer med sin opprinnelse fra regnskogen. Kan det finnes flere løsninger på medisinske og menneskelige utfordringer i dypet av jordas hjerte? Sannsynligvis, men da må vi la regnskogen med sin utrolige rikdom bestå.  

Stopper regnskogen, stopper alt.

80 %

av landjordas dyre- og plantearter kan finnes i regnskogen

Vannsprederen og termostaten

Verdens største regnskog, Amazonas, suger til seg vann fra Atlanterhavet som den sprer som livgivende regn over store deler av Sør-Amerika. Dette regnet bidrar til å gi liv til de enorme åkrene og plantasjene i Argentina og Brasil. Skogen er også en termostat som holder temperaturen jevn og behagelig.

På samme måte er de store regnskogene i Afrika og Sørøst-Asia garantister for livgivende regn og et levelig klima.

Dette gjør jordas hjerte for oss hver dag

Det er ikke småtteri

Regnskogen har gjort dette i det stille hver eneste dag. I millioner av år. Men for å kunne fortsette å gjøre dette for mennesker og dyr i millioner av år til, er vi nødt til å la skogen være i fred. For regnskogene trenger størrelsen sin for å fungere. Når den stadig blir ødelagt og stykket opp nærmer vi oss farlige vippepunkter i økosystemet.

I verste fall kollapser store skogområder og går over til et tørt savannelandskap. Da vil vi smertelig forstå hva skogen har gjort for oss.

Stopper regnskogen, stopper alt.

20 mrd

liter vann fordamper fra alle trær i Amazonas på ett døgn

Karbonlageret

Hvert minutt forsvinner det hele 12 fotballbaner med regnskog. Dette fører til enorme klimagassutslipp og bidrar til global oppvarming.

Verdens skoger fungerer nemlig som et gigantisk karbonlager. Når skogen hugges ned og brennes, frigjøres dette karbonet til CO2 i atmosfæren. Og det er ikke småtteri det er snakk om: De årlige utslippene fra avskoging tilsvarer de årlige utslippene fra alle verdens biler og båter.

Å bevare regnskogen bidrar dermed til å bremse globale klimaendringer. Skal vi klare å løse klimakrisen må vi redde naturens egen teknologi for karbonlagring - regnskogen.

Stopper regnskogen, stopper alt.

15 %

av verdens årlige klimautslipp kan spores til avskoging

.

Bli med og vern om jordas hjerte! Gi din støtte i dag. Vipps/kort under eller send [regnskog] til 2160 (150kr)

Hva går din støtte til?

Slik redder vi regnskog

Hva kan du gjøre for å vokte regnskogen?

Her er oppskriften