Adform Tracking Pixel

Regnskogfondet trenger oversettere

Vi ønsker å knytte til oss faste oversettere til engelsk, fransk, portugisisk, spansk og bahasa.

Regnskogfondet arbeider sammen med lokale partnerorganisasjoner i alle de viktigste regnskogslandene på kloden – Brasil, Peru, Colombia, Den demokratiske republikken Kongo, Indonesia, Papua Ny-Guinea og Myanmar. Vi har stadig behov for oversettelse av tekniske, praktiske og politiske dokumenter, spesielt fra norsk til engelsk, fransk, spansk, portugisisk og bahasa, men også til en viss grad den andre veien.

Vi ønsker å knytte til oss et korps av dedikerte oversettere som er – eller vil bli – kjent med vår problemstilling, språkbruk og nøkkelbegreper, og som helst også ser betydningen av det arbeidet Regnskogfondet og partnerorganisasjonene gjør.

Dersom du har den nødvendige oversetterkompetansen og ønsker å bli vurdert av oss, vil vi be deg oversette to korte dokumenter til ett (eller flere) av de ovenfor nevnte språkene, og sende oversettelsen samt CV og din pris / krav til honorar til Ann-Kristin Berg – Ann-Kristin@rainforest.noinnen 15. november.

Kontakt Lars Løvold på lars@rainforest.no eller mobil +47 4818.8148 for å få tilsendt de to korte tekstene.