Ny generalsekretær i Regnskogfondet

Tørris Jæger er ansatt som ny generalsekretær i Regnskogfondet. Han kommer fra jobben som utenlandssjef i Norges Røde Kors.

Påtroppende generalsekretær i Regnskogfondet, Tørris Jæger. Foto: Kari Asheim/Regnskogfondet

Torsdag ettermiddag ble Tørris Jæger presentert for staben i Regnskogfondet. Han starter i jobben som ny generalsekretær 1. april, og kommer fra stillingen som utenlandssjef i Norges Røde Kors.

Der har han ledet 60 ansatte i Norge og 130 internasjonalt ansatte i 17 land. Jæger har hatt ansvaret for et budsjett på 1,4 milliarder kroner.

Nå ser han fram til å ta fatt på en annen viktig oppgave: Arbeidet med å stanse ødeleggelsene av verdens regnskoger.

– Jeg er både glad og stolt over å bli valgt til generalsekretær for Regnskogfondet. Det neste tiåret vil definere om vi klarer å nå de livsviktige målene verden har satt seg for å redde klima på kloden, sier Jæger.

– Jeg håper å kunne bruke min erfaring fra Røde Kors til å bygge Regnskogfondet til en enda mer slagkraftig og robust internasjonal organisasjon. En av grunnene til at jeg søkte meg til Regnskogfondet er for å kunne bidra til at vi når bærekraftsmålene. I Røde Kors har jeg jobbet med konsekvensen av klimakrisen. I Regnskogfondet vil jeg jobbe med de viktigste utfordringene i vår tid: Klima- og naturmangfoldskrisen og hvordan det påvirker oss globalt, men ikke minst de som er direkte berørt i regnskogslandene, sier Jæger.

Den påtroppende generalsekretæren mener Regnskogfondet er en premissleverandør innen sitt felt i Norge, og at han vil bygge på denne erfaringen for å styrke organisasjonens internasjonale satsing.

Regnskogfondets styreleder Petra Storstein er overbevist om at de har funnet riktig mann til å lede og utvikle organisasjonen videre.

– I Tørris Jæger har vi funnet en person med omfattende bistandserfaring, og mange års arbeid med ledelse og organisasjonsutvikling i en organisasjon med sterk internasjonal tilstedeværelse. Alt dette er ting vi vil trenge mye av fremover, sier Storstein.

Hun understreker at styret er ambisiøse på Regnskogfondets vegne og at målet er at organisasjonen de neste årene skal vokse videre og bli enda sterkere, for å kunne spille en internasjonal nøkkelrolle i arbeidet for å bevare regnskogen.

– Vi vet alle at dette er et arbeid som haster. Det er et uhyre viktig oppdrag for å bevare menneskerettighetene til de som bor i regnskogene, det økologiske mangfoldet og klimaet på kloden, sier Storstein.

Hun sier det har vært viktig at den nye generalsekretæren også har betydelig erfaring med påvirkningsarbeid og har frontet Norges Røde Kors i mediene, både i Norge og internasjonalt.

– Tørris er en person som er visjonær, målrettet og tydelig. Dette er noe som har vært viktig for oss i utvelgelsen, sier Storstein.