Adform Tracking Pixel

Kjører du med ødelagt regnskog på tanken?

Shell er den eneste av de store bensinstasjonskjedene som ikke tar avstand fra palmeolje i diesel, og nekter å svare på hva du får på tanken.


Vil du være sikker på at du ikke ødelegger regnskog?

Styr unna Shell.

Kjører du med ødelagt regnskog på tanken?

Shell og eierselskapet St1 har de siste årene blandet store mengder palmeolje inn i dieselen sin. Biodrivstoff laget av palmeolje bidrar til at regnskogen ødelegges. I Sørøst-Asia har store deler av regnskogen forsvunnet som følge av den økte etterspørselen etter palmeolje. Urbefolkning har mistet sitt hjem. Orangutangen og andre dyr trues av utryddelse. Store mengder klimagasser er sluppet ut.

Les mer om hvorfor diesel laget av palmeolje er en dårlig idé i denne artikkelen.

Alle de store drivstoffleverandørene bekrefter at de ikke bruker palmeolje i drivstoffet sitt, unntatt Shell og St1.

Krev at Shell tar avstand fra palmeoljedrivstoff

Du som forbruker har rett til å vite hva du fyller på tanken, ikke minst fordi vi forbrukere er viktige i kampen for å redde verdens regnskoger. Med rett informasjon kan hver og en av oss kan velge bort varer som bidrar til avskoging. Shell og St1 er det eneste av de store drivstoffselskapene som nekter å forsikre deg om at du ikke får palmeolje på tanken.

Vi vet at Shell de siste årene har solgt store mengder palmeoljediesel til norske forbrukere. Dessverre får ikke kundene vite dette når de tanker drivstoff. Miljøinformasjonsloven gir oss som forbrukere rett på slik informasjon. Regnskogfondet har derfor klaget inn Shell til Miljøklagenemnda. Vi vil at alle skal få vite om de får palmeolje på tanken hos Shell.

Vi jobber for at Shell og St1 slutter å bruke palmeolje i drivstoff og i stedet bruker mer miljøvennlige alternativer. Shell og St1 argumenterer for at det er «bærekraftig» palmeolje som blandes inn, men hopper bukk over hovedproblemet: Den kraftige etterspørselen etter palmeolje til biodrivstoff fører til mer avskoging og høye klimagassutslipp. Dette skjer selv om Shell kan vise fram sertifikater som sier at akkurat palmeoljen deres er bærekraftig.

De andre drivstoffselskapene har tatt til fornuft og sluttet å selge palmeolje i drivstoff. Nå er det på tide at også Shell tar avstand fra palmeoljediesel.

Bruk forbrukermakten din

Du kan hjelpe oss å stoppe raseringen av regnskog. For å være sikker på at du unngår palmeolje på tanken – styr unna Shell.

Redd regnskogen sammen med oss!

Støtt vårt arbeid