Bli samarbeidspartner

Næringslivet er en viktig arena for Regnskogfondet. Gjennom bidrag fra våre næringslivspartnere sørger vi for å beskytte store områder regnskog fra avskogning.

Regnskogfondet har i lang tid jobbet med næringslivssambeid og er opptatt av tett dialog og oppfølgning av våre bedriftspartnere.

Sammen definerer vi innholdet i samarbeidet utifra bedriftens behov og økonomiske innsats.

Regnskogfondet ønsker langsiktig samarbeid hvor vi kan bidra til å synliggjøre partnerskapet hos bedriftens ansatte og i markedet. Et av Regnskogfondets mål med partnerskap er å øke kunnskapen om hvorfor det er så viktig å verne de resterende regnskogene og hvordan redusere presset på disse livsviktige økosystemene.


Våre næringslivspartnere skal i tillegg til å bidra til beskytte et av landjordas viktigste økosystem jobbe aktivt i egen virksomhet og verdikjede med bærekraft når det gjelder tema som rettigheter- og arbeidsforhold, klima og miljø.

Former for samarbeid

Regnskogfondet ønsker langsiktig partnerskap. Innholdet i partnerskapet definerer vi sammen. Eksempler på hvordan aktivere samarbeidet kan være:

  • Eksponering og bruk av Regnskogfondet logo
  • Bruk av resultattall CO2 lagret eller areal beskyttet som følge av støtten
  • Felles markedsaktiviteter som fremmer samarbeidet
  • Foredrag om regnskogen i interne eller eksterne sammenhenger
  • Produktsamarbeid/royalty
  • Rådgivning om hvordan redusere presset på tropisk avskogning
  • Tur til regnskogen

Nivået på samarbeidet bestemmes ut i fra langsiktigheten på samarbeidet og den økonomiske innsatsen fra bedriften.