Hovedsamarbeidspartner

Samfunnsansvar er integrert i din forretningsstrategi

Hafslund Strøm

Vårt samarbeid med Hafslund Strøm startet 2010 da strømproduktet Grønt Valg ble introdusert på privatmarkedet. I 2014 ble vårt felles ambisjonsnivå innfridd, og Hafslund ble hovedsamarbeidspartner.

Strømproduktet Grønt Valg er som et kinderegg for et bedre miljø, med 3 gode ting på toppen av spotprisavtalen: Strøm fra fornybare energikilder, rådgiving for å redusere ditt strømforbruk samt 1 000m2 med regnskog som reddes hvert år.

Grønt Valg har stor preferanse blant det norske folk og i løpet av 2014 ble hele 58 860 fotballbaner med regnskog beskyttet.

Våre hovedsamarbeidspartnere er våre mest ambisiøse og langsiktige partnere som bidrar til å redde store mengder regnskog. Du arbeider aktivt for å minimere miljøpåvirkning i kjernevirksomheten. Samtidig som du støtter oss økonomisk, gjør du alt du kan for at din bedrift skal bidra minst mulig til avskoging gjennom å minimere bruk av produkter eller materialer som driver regnskogødeleggelse.

Samarbeidet gir deg og de ansatte mulighet for å besøke regnskogen, herunder prosjekter som kan relateres til deres operasjonelle virksomhet, bedriftsverdier og målsetninger. Her blir både intellekt og hjerte satt i bevegelse.

Samarbeidet brukes aktivt i internkommunikasjonen for å løfte kunnskap, stolthet, motivasjon og sosialt engasjement hos dine ansatte. Eksternkommunikasjonen vil kunne styrke omdømme, markedsposisjon og preferanse.

Målsetningen er et strategisk og langsiktig samarbeid i praksis, med positive ringvirkninger for bedriften, miljøet og ikke minst for regnskogen.

I tillegg til å bevare store mengder regnskog fokuserer Hafslund på konkrete prosjekter som passer som hånd i hanske med deres kjerneprodukt, nemlig små vannkraftverk ute hos våre partnere på Sumatra i Indonesia. Her trengs det kunnskap og ressurser for å effektivisere, drive og vedlikeholde strømproduksjonen til lokalsamfunnet. Noe som også kan skape bærekraftige inntekter ved salg av overproduksjon ut på strømnettet igjen.

Les mer om Hafslund Strøm og Grønt Valg

Rema 1000

Med oppstart i 2015 er Rema 1000 er vårt ferskeste tilskudd av hovedsamarbeidspartnere. Palmeoljen er nerven i samarbeidet, men det vil selvsagt også inkludere andre regnskogrelaterte problemstillinger i dagligvarehandelen som kjøtt, papir, soya og tropisk tømmer.

Regnskogsatsingen til Rema 1000 skal hjelpe kundene å ta de riktige valgene i butikkenes jungel av varer, og de ansatte skal bli motivert og stolte av forskjellen de gjør for regnskogen hver arbeidsdag. Rema vil i løpet av 2015 redde opp mot 36 000 fotballbaner med regnskog.

Som en del av avtalen har Rema 1000 profilprosjekt på Mentawai i Indonesia. Der har palmeoljeplantasjene vært på inntog, men lokalsamfunnet har stått fryktløse mot kreftene. Utfordringen er å skape alternative bærekraftige inntekter alt ettersom markedsøkonomien etablerer seg og skaper avhengighet, også i regnskogen på Mentawai. 

Les mer om Rema 1000