Kunstkort av Aurora Verksted

250,-

Dette kunstkortet er laget av Aurora Verksted, som er et kunstnerverksted for kunstere med ulik funksjonshemming. Kortet er et bevis på at 250 kroner er gitt til Regnskogfondets arbeid for å bevare regnskogen og klodens miljø for fremtidige generasjoner.

På forsiden og baksiden er det trykk, mens de to midtsidene er blanke og kan skrives på.

Tilsendt pr e-post

Tilsendt i posten