Adform Tracking Pixel

Dette mener Regnskogfondet

Sammen med lokalsamfunn og organisasjoner i regnskoglandene jobber Regnskogfondet med å påvirke ulike beslutningstagere - politikere, bedrifter, investorer og forbrukere - i Norge og internasjonalt. Her kan du lese om hva vi mener om de ulike saksfeltene vi jobber med.

​Vakker regnskog med lyseblå elv som renner gjennom tett skog.

Palmeolje

Skåler med forskjellige typer snacks

Årlig hogges enorme områder med regnskog for å plante oljepalmer, og plantasjene fortrenger mennesker, planter og dyr. Regnskogfondet oppfordrer forbrukere og bedrifter til å redusere forbruket av palmeolje og å sørge for at den palmeoljen som brukes ikke ødelegger regnskog.

Se også:

Hva er problemet med palmeolje?
Dette mener Regnskogfondet om palmeolje
Unngå palmeolje

Tropisk tømmer

Stabel av tømmerstokker til tørk

Tømmerhogst er en av de største truslene mot regnskogen, og Regnskogfondet anbefaler alle å unngå tropisk tømmer. Selv sertifisert tømmer og plantasjetømmer kan være problematisk.

Se også:

Unngå tropisk tømmer
Dette mener Regnskogfondet om tømmersertifisering
Dette mener Regnskogfondet om tømmerplantasjer

Papir

Stabel med bøker

Tropisk plantasjetømmer brukes blant annet til å lage papir. Når det skal lages nye plantasjer går det ofte ut over tropisk regnskog. Regnskogfondet krever at norske forlag slutter å trykke bøkene sine på papir laget av regnskog.

Se også:
Papirindustrien ødelegger regnskogen

Soya

Varelager av soyabønner.

Dyrking av soya skaper press på regnskogen i Brasil. Regnskogfondet oppfordrer norske bedrifter og investorer til å unngå å kjøpe fra, eller investere i, soya-produsenter som bidrar til avskoging og bryter menneskerettighetene.

Se også:

Problemet med soya
Dette mener Regnskogfondet om soya

Kjøtt

Kvegdrift er hovedårsaken til at regnskogen i Sør-Amerika ødelegges. Hvert år ødelegges store regnskogområder og andre økosystemer for å rydde plass til kjøttproduksjon.

Se også:
Problemet med kjøtt
Dette mener Regnskogfondet om kjøtt

Klima

Regnskogfondet mener at tiltak for å redusere global oppvarming ved å forhindre avskoging må ta utgangspunkt i rettighetene til de som bor i skogen, og gjennomføres på en slik måte at de som er avhengige av ressursene i skogen kan fortsette å bruke dem bærekraftig.

Se også:
Dette mener Regnskogfondet om REDD+

Regnskogfondet jobber med å redusere forbruket av produkter som er hovedårsaker bak avskoging, som palmeolje, kjøtt, soya, tømmer og papir. I tillegg jobber vi for at investorer skal kreve at selskapene de plasserer pengene sine i ikke skal ødelegge regnskog.

Les om hvordan vi reduserer truslene

HØRINGSUTTALELSER OG ANDRE POLITISKE INNSPILL

Regnskogfondet er en aktiv bidragsyter i politiske saker som omhandler miljø og menneskerettigheter. Her finner du noen av våre innspill og uttalelser:

Halvparten av verdens regnskog har blitt borte. Bli med i kampen for å bevare resten!

Bli regnskogvokter