Jeg vil ha barnebøker som ikke ødelegger regnskogen!

Skriv under på Regnskogfondets kampanje og krev at norske barnebøker ikke trykkes på papir laget av regnskog.

Rødhette underskrift
Bilde:Julius Langhoff og Jon Arne Berg/byHands

Norske barnebøker ødelegger regnskogen. Regnskogfondet har sjekket papiret i 24 norske barnebøker fra 14 forlag, som viser at bildebøker om Rødhette, Pinocchio og andre kjente figurer trykkes på papir som bidrar til regnskogsødeleggelse. Det vil vi ha en slutt på. Derfor krever vi at norske forlag slutter å trykke bøkene sine på papir laget av regnskog.

For å dekke den økende etterspørselen etter papir, brennes eller hogges det hvert år enorme regnskogsområder for å etablere nye tømmerplantasjer. Det er ventet at den globale etterspørselen etter tømmer vil tredobles innen 2050, noe som vil øke presset på regnskogen ytterligere.

Millioner av mennesker er avhengig av regnskogen som papirindustrien ødelegger. Hogging av regnskog og etablering av plantasjer fører ofte til konflikter med og brudd på rettighetene til urfolk og lokalsamfunn. Ødeleggelsene fører også til at dyr som orangutangen og sumatratigeren er utrydningstruet.

Papirindustrien er i dag en av de største truslene mot regnskogen, særlig i Indonesia hvor regnskogen ødelegges raskest i verden. Kina er storimportør av tømmer og papirmasse fra Indonesia, som blir brukt til å lage bøker og andre trykksaker som blant annet selges i Norge.

Norske forlag må ta sin del av ansvaret! Regnskogfondets undersøkelse viser at nesten halvparten av de undersøkte bøkene trykkes på papir laget av regnskog. Forlagene må derfor forsikre seg om at papirmassen som brukes til å trykke bøker ikke kommer fra hogst som ødelegger regnskogen. Forlagene må stille strengere krav og kreve at trykkeriene ikke bruker papir som bidrar til å ødelegge regnskogen, og kontrollere at leverandørkjeden etterlever dette kravet.

Les også: Norske barnebøker ødelegger regnskogen

Regnskogfondet har startet denne underskriftskampanjen som en viktig del av arbeidet vårt for å bevare regnskogen. Signer du også – i feltet til høyre!

Hva gjør vi med underskriftene?

Underskriftene skal sendes til norske forlag. Sammen skal vi få dem til å slutte trykke barnebøker på papir som bidrar til å ødelegge regnskogen!

3019

har allerede signert kampanjen

Jeg vil ha barnebøker som ikke ødelegger regnskogen!

Forlagene må slutte å trykke bøker på papir laget av regnskog.


Underskriftskampanjen er avsluttetDel denne kampanjen på:

  • facebook
  • twitter